CONTACT

Schijf Grondboringen B.V.


Drechtdijk 36
1424 RH De Kwakel
Tel. 06 53 57 61 35
Certificaten

Ontwikkelen bronnen

 Voor het ontwikkelen van de bronnen en het controleren van capaciteit  kunnen wij de volgende toepassen:

  • Schoonpompen
  • Jutteren/intermitterend pompen
  • Sectiegewijs  pompen
  • Sectiegewijs pompen met hoog sequentie trillingen
  • Pompen met hoog sequentie trillingen
  • Pompproef
  • Controle zandhoudenheid
  • Gas meeting 
Ontwerp door designpro.nl